Frázové slovesá v podnikaní

Frázové slovesá v podnikaní

Frázové slovesá sú v Business English nevyhnutnosťou. V reálnej konverzácií sa im nevyhneme. Sú to výrazy, ktoré sme mnohokrát schopní dedukovať a interpretovať. Niektoré však majú odlišný význam od našej prvotnej predstavy. Pozrite si 10 frázových slovies bežne používaných v podnikaní.

1. To ask around
Definícia: to ask many people the same question
Príklad: “I will ask around to find out who wants to go to lunch together.”
Preklad: vypytovať sa

2. To call back
Definícia: to return a phone call
Príklad: “I called her yesterday and am waiting for her to call back.”
Preklad: zavolať/zatelefonovať späť

3. To come across
Definícia: to find unexpectedly
Example: “If you come across my keys while you’re in the break room, please bring them to me.”
Preklad: stretnúť niekoho/niečo, naraziť na niekoho/niečo

4. To drop by
Definícia: to visit briefly; to meet without making an appointment first
Príklad: “Drop by my office after the meeting so we can discuss this further.”
Preklad: zastaviť sa/zaskočiť za niekým

5. To figure (something) out
Definícia: to find the answer; to understand
Príklad: “The solution isn’t clear to me right now. I’ll figure it out and give you the answer later.”
Preklad: prísť na niečo/rozlúsknúť/ objaviť niečo

6. To run by/past
Definition: to discuss something with a person for his or her opinion
Príklad: “Please run it by Arthur. He has done this type of project before and can let you know how it should look.”
Preklad: prekonzultovať/prebedatovať niečo

7. To shop around
Definícia: to compare prices for or quality of an item from different sources (similar to ask around)
Príklad: “Our usual supplier is expensive. Let’s shop around for a better price on the cases.”
Preklad: zháňať/obzerať sa po niečom

8. To think (something) over
Definícia: to consider
Príklad: “We have several possible plans to think over. We need another day to consider them.”
Preklad: zvážiť. nechať si prejsť hlavou

9. To write up
Definícia: to type on a computer, usually from a rough draft or handwritten notes; to create a complete version
Príklad: “After the meeting, please write up the minutes and email them to everyone so we know who will do which tasks this week.”
Preklad: podrobne zapísať, spísať

10. To zero in on
Definícia: to focus closely on
Príklad: “We can zero in on the candidates for this position during the interviews. Right now we can only see how talented they are on paper.”
Preklad: zamerať /upriamiť sa na niečo

Zdroj: grammarly.com

O blogu

Zaujímavosti, nevyhnutnosti a vychytávky zo sveta angličtiny.